لیست پروژه های انجام شده و در دست انجام

ردیف   شرح  کارفرما محل اجرا  متراژ شروع  خاتمه
مجتمع فرهنگی و مهمانسرای غدیر
1  تکمیل سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات ازه و اجرای  سپاه صاحب الزمان اتوبان وحید دستجردی 12000 ms 1402/04/05 در حال اجرا
طرح نهضت ملی مسکن
2  کامل 518 طراحی و اجرای واحدی  شرکت عمران شهر جدید بهاستان اراضی 127 هکتاری بهارستان 62000 ms 1402/03/08 در حال اجرا
پروژه بسیج بلوک نرگس و حورا
3  سازه نگهبان خاک برداری و اسکلت بتنی  شرکت جهاد خانه سازی اصفهان_خیابان بسیج 23000 ms 1401/11/01 در حال اجرا
پروژه ولایت کاشان
4  خاکبرداری اسکلت بتنی  جهاد خانه سازی کاشان 27000 ms 1400/06 1401/12