پروژه بیمارستان عیسی بن مریم

بیمارستان عیسی بن مریم

کارفرما:بیمارستان عیسی بن مریم
زیر بنا:8000 متر مربع
سال ساخت:1400